POLSKA FEDERACJA OŚRODKÓW TRANSPLANTACJI SZPIKU

Adres: 60-569 Poznań ul. Szamarzewskiego 82/84

REGON 302060818
NIP 7811880530

Bank Zachodni WBK S.A. oddział w Poznaniu
nr konta: 30 1090 1362 0000 0001 2001 0661